تابستان

 • تابستان 96- کارگاه بازی و راه بهشت, جلسه 5

  بعد از تعدادی بازی گروهی و ورزش صبحگاهی, نوبت میرسه به معرفی, چون دوره جدید بود و اعضای جدید داشتیم بچه ها مثل جلسه اولمون خودشون رو معرفی کردند, یعنی با یک توپ و شعر:
  مربی: سلام سلام
  بچه ها جواب می دهند: عیلک سلام
  سلام من به کیه (پرتاب توپ به یکی از بچه ها)
   و اون کودک جواب میده: فاطمه
  همه جواب می دهند سلاااام فاطمه

  بعد درس اصلی شروع میشه:
  "مربی ما کیه"

کانال بله شیعه کوچولو