کارگاه پاییز

 • اطلاعیه "کارگاه بازی تو راه بهشت"

  جلسه سوم بازی تو راه بهشت: یکشنبه  ۹ آبان , ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
  با موضوع : تشکر از خدا,  نعمت زبان , تقویت حس چشایی,
  با بازی های جذاب و شاد و آشپزی

  .حتما لباس اضافه برای کودکان به همراه داشته باشید.

 • گزارش جلسه دوم کارگاه "بازی تو راه بهشت"

  ابتدا با بچه ها کمی بازی های گروهی روتین کردیم و بعدش هم حرکات ورزشی انجام دادیم تا کلاس رو با نشاط تر شروع کنیم.
  در شروع کارگاه, بازی های حرکتی انجام دادیم, بچه ها باید از داخل سبد هایی که روی آنها را کش رد کرده بودیم, توپ های رنگی را برمی داشتند و بعد از پرش از خطوط رنگی, توپ ها را به ستون چسبی می چسباندند.

کانال بله شیعه کوچولو