1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

.در بدو ورود به بچه ها کارت ورود مهمان ویژه و تاج های مخصوص اهدا شد. درون کارت شعری که بچه ها قرار بود با هم در جشن بخوانند گذاشته شده بود.

۲. شروع برنامه با شعرگونه بسم الله و سلام و احوالپرسی با بچه ها, اعلام برنامه جشنی پر از بازی و شادی و قصه و شعر و ...

۳.بیان ماه مبارک رمضان به عنوان مهمانی از سوی خدا و ویژگی های این مهمانی

۴. ورود ننه نقلی و سلام و خوش و بش با بچه های روزه اولی و البته زیر نه ساله ها

کانال بله شیعه کوچولو